Avís Legal

A continuació es descriuen les principals condicions generals que regeixen l’accés i l’ús, així com la privacitat dels usuaris, en el lloc web www.esconsenblanc.org. La utilització d’aquest lloc web, inclòs el mer accés, està subjecta a les condicions d’ús aquí exposades. El fet d’accedir a la pàgina i utilitzar els materials continguts en ella, suposa que Vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què accedeix al lloc web.

1. Informació general

TITULARITAT DEL LLOC WEB

Domini: www.escanos.org
Titular: Escaños en Blanco
Domicili social: C/Ferran, 23 3º1º 08720 Vilafranca del Penedès Barcelona
E-mail: info@escanos.org

Escons en Blanc, a través del domini www.escanos.org facilita informació d’interès sobre els seus fins, activitats i principis de funcionament. La informació facilitada és la vigent en el moment de la seva publicació.

Escons en Blanc procura que aquesta informació sigui exacta i precisa, i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecta. No obstant això, Escons en Blanc no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat, encara que desenvoluparà els esforços precisos per a evitar-los i, si és el cas, esmenar-los o actualitzar-los com més aviat millor.

Escons en Blanc no es responsabilitza de la informació, contingut o serveis que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’Escons en Blanc. Els “links” tenen l’única funció d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria en Internet i en cap cas impliquen cap relació entre Escons en Blanc i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Tant l’accés a la web, com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix so de l’exclusiva responsabilitat de la persona usuària. Escons en Blanc no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús d’informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l’aplicació de les disposicions legals a les quals hagi de sotmetre’s en l’estricte exercici de les seves competències.

Escons en Blanc es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu web o en la seva configuració o presentació.

2. Propietat Intel·lectual

Escons en Blanc ha establert una llicència *Creative *Commons per als continguts propis del portal www.escanos.org. Amb aquesta llicència, permetem que el nostre treball es copiï, es distribueixi o s’utilitzi sempre que es compleixin els requisits següents:

  • Que es mantingui l’atribució original al seu autor mitjançant un enllaç directe a la pàgina individual de la web on es va publicar aquest contingut originalment en cas de mitjans digitals. En cas de mitjans impresos, bastarà amb la referència al nom del lloc web.
  • Que sigui amb una fi no comercial. Es considera ús comercial la seva publicació en qualsevol pàgina que mostri publicitat o que serveixi de suport a una altra activitat com la venda de béns i serveis.Per a consultar les condicions de la llicència podeu visitar Licencia Creative Commons.

Les persones Usuàries s’obliguen a usar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i i, en particular, es comprometen a abstenir-se d’utilitzar els mateixos ja sigui de manera total o parcial, amb finalitats o efectes contraris a la Llei, o als costums generalment acceptats.

3. Tractament de Dades Personals

Clica aquí per a obtenir informació sobre la política de privacitat de la web

4. Participació en fòrums, xats i comunitats virtuals.

Escons en Blanc no es responsabilitza de les opinions abocades en els fòrums, xats i altres espais de participació en línia. Els missatges publicats en aquests espais representen únicament l’opinió dels seus autors/es i no la dels administradors/es o moderadors/es (excepte en missatges publicats per ells mateixos).

En registrar-se en aquests espais les persones usuàries accepten fer un ús adequat dels continguts i serveis que s’ofereixen i, entre altres, s’obliguen a no emprar-los per a:

  1. incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  2. publicar i difondre continguts o material de caràcter racista, xenòfob, homòfob, pornogràfic-il·legal, atemptatòria contra els drets humans, o qualsevol altra forma de discriminació no permeses per les lleis vigents.
  3. provocar danys en els sistemes físics i lògics d’Escons en Blanc, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

Així mateix, els usuaris/as accepten que Escons en Blanc exerceixi les accions d’esborrar, editar, moure o tancar qualsevol missatge que pugui considerar inadequat.

5. Uso de cookies

Clica aquí para obtenir informació sobre el uso de cookies.

6. Seguiment i Anàlisis

Aquest lloc web utilitza Google *Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 *Amphitheatre *Parkway, *Mountain *View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units (“Google”), per a conèixer el comportament dins de la web, la geolocalització i les característiques de l’ordinador amb la finalitat de millorar l’accés a la informació.

Google *Analytics és una eina gratuïta d’anàlisi web de Google que principalment permet que els propietaris de llocs web coneguin com interactuen els usuaris amb el seu lloc web.  Així mateix, habilita cookies en el domini del lloc en el qual et trobes per a recopilar informació de manera anònima i elaborar informes de tendències de llocs web sense identificar a usuaris individuals.

La informació que genera la “*cookie” sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google usarà aquesta informació pel seu compte amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan dits tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del qual disposi Google. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu vostè saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionalitat d’aquest website.

En utilitzar aquest website Vostè consent el tractament d’informació sobre la seva navegació pel website per Google en la forma i per als fins indicats més amunt.

7. Enviament de comunicacions

Indicar que és gratuïta i compta sempre amb l’autorització prèvia de l’usuari/a. També que en qualsevol moment es pot revocar el consentiment prestat a la recepció d’aquestes comunicacions a través d’un enllaç inclòs en la pròpia comunicació o comunicant-lo per correu electrònic a (l’adreça que correspongui).

8. Exclusió de responsabilitat

Qui utilitzi aquest lloc web, el fa pel seu propi compte i risc. Escons en Blanc no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del seu lloc web encara que procurarà advertir amb suficient antelació de les interrupcions que poguessin succeir en el funcionament del seu lloc web, sempre que això sigui possible.

Escons en Blanc no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit per tercers del contingut del lloc web i exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

9. Canvis en la nostra Política de Privacitat

Qualsevol canvi que en el futur puguem introduir en la nostra política de privacitat serà comunicat en aquesta pàgina. D’aquesta manera podrà comprovar regularment les actualitzacions o canvis en la nostra política de privacitat.

10. Llei Aplicable i jurisdicció competent

La present Política de Privacitat queda subjecta a l’ordenament jurídic de l’estat espanyol i qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se entre l’usuari/a i Escons en Blanc es sotmetrà expressament als jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

11. Contacte

Per a qualsevol consulta, comentari o sol·licitud relativa a la nostra política de privacitat, si us plau dirigeixi’s a la següent adreça: info@escanos.org