Programa electoral d’ Escons en Blanc

Un sol punt al programa: No prendrem possessió del càrrec

Programa Electoral d’Escons en Blanc

Les persones candidates, si resulten escollides, no adquiriran la condició plena de diputat/a o regidor/a1. En no exercir com a tals, no tindran dret a cap tipus de remuneració econòmica en forma de sou, dietes o complements.

Així mateix, el partit Escons en Blanc ni sol·licitarà ni acceptarà subvencions públiques (en particular les adjudicables per escons, vots i enviament de propaganda electoral)2.

Amb aquest programa desitgem visibilitzar i fer eficaç, mitjançant els corresponents escons buits, la voluntat dels electors que no estan conformes amb el sistema representatiu vigent i/o no es troben representats per cap de les formacions polítiques que concorren a les eleccions, formalitzant així la seva opinió dins dels parlaments en igualtat de condicions amb la resta de votants.

La fonamentació ideològica està expressada en el nostre Manifest, que recull la pròpia dissolució del partit quan la llei electoral reculli un tipus de vot que es tradueixi en escons buits.

1. Veure artículo 20 del Reglamento del Congreso de los Diputados.
2. Segons estableix: el Artículo 3º de la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos.