Manifest d’Escons en Blanc

Bona part de la ciutadania ens sentim descontenta amb la classe política.

Massa sovint hem d’assistir a debats estèrils allunyats de les situacions que veritablement ens preocupen, a campanyes electorals plenes de missatges buits, amb promeses que es trenquen sistemàticament i sense cap pudor.

Patim les conseqüències d’una gestió pèssima dels diners públics sense que sovint se n’assumeixin responsabilitats. Ens sentim utilitzades quan només es recorden de nosaltres cada quatre anys. Periòdicament, hem d’escoltar insults i desqualificacions que ràpidament s’obliden quan del que es tracta és de formalitzar un pacte per repartir-se regidories, conselleries o ministeris. Ens veiem impotents contemplant com es defuig la pluralitat d’alternatives, mantenint els privilegis dels partits de sempre.

En definitiva, estem cansades d’haver de conviure amb la sensació de que ens prenen el pèl.

Davant aquesta situació, gran part de la ciutadania ha volgut mostrar el seu malestar mitjançant el vot en blanc, el vot nul o l’abstenció. Aquestes opcions, però, han resultat ineficaces per dues raons:

  1. La seva escassa repercussió mediàtica, malgrat les xifres gens menyspreables que han arribat a assolir.
  2. La seva indefinició, pel fet que la normativa electoral no assigna cap representació ni significació concreta a aquestes opcions i això fa que qualsevol significat que se’ls vulgui atribuir es difumini entre els molts possibles (vot de càstig, vot de conformitat, indiferència, indecisió, oblit, consigna política…).

​Per tal de donar una resposta a aquesta situació, un grup de ciutadans i ciutadanes hem decidit concórrer a les eleccions amb la intenció de deixar buit qualsevol escó que puguem arribar a assolir, renunciant a tot tipus de remuneració personal derivada d’aquest fet.

Amb la posada en marxa d’aquesta iniciativa, pretenem:

  1. Fer visible, de manera inequívoca, el descontentament amb la classe política d’una part important de la ciutadania que no s’hi sent representada.
  2. Captar l’atenció dels mitjans de comunicació i de la societat en general amb una acció original i innovadora, alhora que democràtica, que contribueixi així a generar un debat públic centrat en els dèficits del nostre sistema de representació.
  3. Pressionar la classe política i els seus partits per tal que s’esforcin molt més a desenvolupar la seva activitat amb ètica i respecte, promovent iniciatives de govern i legislatives que fomentin la participació dels ciutadans més enllà dels comicis que se celebren cada quatre anys.

El final d’aquest procés hauria de conduir a una necessària modificació de la llei electoral, en el sentit de reconèixer el dret de l’electorat a fer ús d’un tipus de vot exclusiu, pensat per a tota aquella ciutadania demòcrata que, descontenta amb la feina dels seus i les seves representants, no trobessin en cap llista electoral una alternativa que els satisfés. Aquest vot hauria de ser computat com el d’una candidatura més i, cas d’aconseguir alguna representació, aquesta es materialitzaria en forma d’escons buits.

Escons en Blanc aposta de manera decidida perquè sigui el vot en blanc el que, després d’una convenient reformulació, acabi exercint aquesta funció, en interpretar que, atès que és molta la ciutadania que ja recorre a aquest vot com una forma de canalitzar la seva indignació, resultaria l’opció més natural i adequada.

Escons en Blanc s’autodissoldrà quan aquest objectiu hagi estat assolit.