Afilia’t

Requisits generals:

  • Ser major d’edat.
  • Ser resident a l’estat Español o posseir la ciutadania espanyola o d’un país de la Unió Europea.
  • Conèixer i assumir el Manifest, els Estatuts i Reglament Intern del partit, així com els seus principis d’actuació.

Drets atorgats en cadascuna de les opcions:

  Col·laboradors/es Simpatitzants Afiliació
Compatible amb estar afiliat/a a un altre partit Sí/ Sí/ Sí/
Anar com a candidat/a a llistes electorals Sí/ Sí/ Sí/
Recollir avals Sí/ Sí/ Sí/
Accés a  l’Ágora (Portal de l’afiliació)*1 Sí/ Sí/ Sí/
Rebre informació i assistència a reunions sota invitació Sí/ Sí/
Pagament de quota Sí/ Sí/ Sí/
Pertànyer al Consell Gestor Sí/ Sí/ Sí/
Presentar propostes a l’Assemblea Sí/ Sí/ Sí/
Vot en l’Assemblea general Sí/ Sí/ Sí/
Vot en reunions Territorials A criteri del Consell territorial A criteri del Consell territorial Sí/
Quota anual 60,00€

Totes les modalitats permeten col·laborar en qualsevol àmbit (comunicació, econòmic, organitzatiu, etc.).

Les sol·licituds d’afiliació, una vegada tramitades, hauran de ser avalades per dues persones afiliades, quedant en pausa la seva aprovació fins a aconseguir-les.

És responsabilitat i decisió de la Conselleria d’Organització corresponent, formar les llistes electorals, que decidirà la col·locació de persones de total confiança al capdavant de llista per a assegurar la no presa de possessió de l’escó