El Parlament escolta les propostes sobre la Llei Electoral Catalana