Votar a Escons en Blanc perjudica als partits minoritaris?

NO. Votar a Escons en Blanc no perjudica a ningú, sinó que beneficia a un sector de la població, retornant-li la representació parlamentària i sent així el repartiment d’escons més pròxim al que la ciutadania va votar.

Això implica que exerceix una pressió sobre tots els partits amb representació fent-los perdre poder polític i econòmic, de manera que es vegin obligats a canviar d’actitud per a recuperar aquests escons buits.

Vegem quina pressió política exerceix amb dos supòsits:

Supòsits sobre resultats reals. Galícia 2012.

1. Escons en Blanc + vot en blanc

Prendrem com a base els resultats reals i per al simulacre d’escons buits sumarem el vot al partit Escons en Blanc + el vot en blanc, amb la finalitat de simular l’aconseguir representació.

El Partit Popular hauria perdut 2 escons i el PSOE 1, després en aquest supòsit, votar a Escons en Blanc lleva part dels escons extra adjudicats als majoritaris pel sistema D´Hont; o dit d’una altra manera, equipara forces fent el repartiment més proporcional.

  Variació d’Escons Número d’Escons total
  A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Actual Amb Eb
logotipo Partido Popular -1 = = -1 41 39
logotipo PSdeG PSOE de Galicia = -1 = = 18 17
logotipo AGE = = = = 9 9
logotipo BNG = = = = 7 7
logotipo partido Escaños en Blanco +1 +1 = +1 0 3

 

2. Amb un 20% de vot a Escons en Blanc

Vegem a qui hauria llevat els 5 primers escons Escons en Blanc en cada província:

  Escons 2ón 3r 4rt
A Coruña     24 Partido Popular Partido Socialista de Galicia PSdeG Partido Popular Partido Popular AGE
Lugo     15 Partido Socialista de Galicia PSdeG Partido Popular Partido Popular Partido Popular Partido Socialista de Galicia PSdeG
Ourense 14 Partido Socialista de Galicia PSdeG Partido Popular Partido Popular AGE Partido Socialista de Galicia PSdeG
Pontevedra 22 Partido Popular Partido Bloque Nacionalista Galego. BNG Partido Socialista de Galicia PSdeG Partido Popular Partido Popular

Amb un 20% dels vots a A Coruña, el partit Escons en Blanc hauria aconseguit 5 escons, 3 a Lugo igual que a Ourense, i 4 a Pontevedra. Veient en la taula a qui correspondria cadascun d’aquests escons veiem que el resultat seria aquest:

  Variació de Escons Número d’Escons total
  A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Actual Amb Eb
logotipo PP -3 -2 -2 -2 41 32
logotipo-PSEG -1 -1 -1 -1 18 14
logotipo AGE -1 = = = 9 8
logotipo BNG = = = -1 7 6
logotipo-EB +5 +3 -3 +4 0 15

3. Conclusió

Després de tots dos exemples, calculats amb diferent nivell de vot, pot dir-se que:

Els escons buits corresponents a Escons en Blanc equiparen forces fent més proporcional el repartiment d’escons, retornant als ciutadans part dels escons de més que els adjudica la nostra Llei Electoral a la resta de partits.