És deixar les mans lliures perquè governin “els de sempre”? Seria millor ocupar l’escó?

La ciutadania que pensi que amb aquestes regles de joc algú pot garantir la defensa dels seus interessos en el Parlament, ja tenen un ampli ventall de partits polítics on triar.

Probablement votar a Escons en Blanc és l’oposició més efectiva de totes.

La presència d’Escons en Blanc possibilita donar visibilitat a aquella altra que, donades les circumstàncies i la qualitat de la nostra democràcia, entén que la postura més raonable és utilitzar el vot per a buidar escons.

Votar al partit Escons en Blanc permet a un ampli espectre de la població abandonar les estadístiques virtuals del vot en blanc, vot nul i de l’abstenció, per a passar a tenir una presència real dins del parlament en forma d’escó buit.

Pressió política d’un escó buit. Pressió econòmica d’un escó buit

Estem convençuts/des que una de les formes de pressió més convincents passa per la introducció dins dels parlaments d’un vot que posa en perill allò que més aprecien els/les representants polítics: el seu lloc de treball.

Estem convençuts/des també que qualsevol solució de futur que vulgui plantejar-se ha de passar obligatòriament per reconèixer valor i espai a les veus crítiques i a la ciutadania disconforme amb les actuals regles de joc.

I en aquesta tasca es troba el partit Escons en Blanc.