Per a què serveix un sol escó buit en els parlaments?

Equiparar el valor del vot de la ciutadania crítica.

Integrant als ciutadans crítics dins del parlament, no sols s’exerceix una acció de justícia fent que totes les postures aconsegueixin representació, sinó que a més, la presència d’Escons en Blanc suposa un examen de qualitat democràtica, una presència constant i incòmoda durant tota la legislatura en forma d’escó buit.

Al seu torn, aquest escó buit no sols provoca als partits una pèrdua de poder polític, sinó també econòmic, traduint-se en menys subvencions, sous de diputats i moltes altres beneficis que reben per llei.

Si bé és cert que un escó buit no vota, l’efecte beneficiós d’aquest s’aconsegueix abans, en el repartiment d’escons.

Evitar majories absolutes.

Som conscients que la Llei Electoral actual afavoreix als partits més votats aportant-los més escons dels que els correspon per percentatge de vot i fabricant falses majories.

Per aquesta mateixa regla de tres, quan un partit minoritari, també Escons en Blanc, aconsegueix representació, el més probable és que el deixi d’aconseguir un majoritari acostant el repartiment d’escons al percentatge de vot real.

Provocar consensos.

Aquest efecte s’accentua encara més en cambres petites, com pugui ser un parlament autonòmic o un ajuntament. En aquesta mena de cambres, el nombre de diputats/des és imparell precisament per a evitar l’empat en les votacions, per la qual cosa un sol escó buit podria provocar que les decisions a prendre siguin consensuades amb més partits, després siguin més concordes amb l’opinió de la majoria de la ciutadania.