Que passa amb els diners que corresponen a aquest escó?

Escons en Blanc renuncia a sous i subvencions tal com marca el seu programa electoral i els seus estatuts. Es finança únicament amb les aportacions dels seus simpatitzants. 

Article 21. Recursos econòmics. f. El partit rebutjarà qualsevol subvenció que li pugui correspondre; en cas que no hi hagi possibilitat legal de rebutjar-la o reintegrar-la es donarà íntegrament a l’administració que la hi hagi concedit. Estatuts d’Escons en Blanc per a deixar els escons buits. Capítol V. Règim econòmic i patrimonial. 

Per a deixar l’escó buit, les persones membres d’Escons en Blanc no prenen possessió de l’escó (no realitzen els tràmits legalment necessaris). D’aquesta manera no sols aconsegueixen que l’escó quedi buit i bloquejat, sinó que, per llei, no tenen accés a cap dels beneficis associats a aquest càrrec: ni sous, ni dietes, ni jubilacions especials, res.

A més hi ha una sèrie de recursos addicionals de l’Estat que es reparteixen en funció del nombre d’escons obtinguts: subvencions per a propaganda electoral, subvencions per a finançament de campanyes electorals, subvencions per a finançament de partits, subvencions per a finançament de les fundacions associades als partits, i també la designació d’altres càrrecs com a assessors dins del Congrés i altres cambres. Escons en Blanc renuncia també a tots ells.

Les partides de sou, subvencions per diputat o regidor etc. són per escó aconseguit, després la resta de partits no poden repartir-se aquests diners.

Tots aquests recursos, tots aquests diners, al no poder ser usats en estar associats a l’escó queden com un estalvi de l’Estat. Vist des d’un altre punt de vista és com si el ciutadà fes retallades sobre les despeses i ingressos dels polítics.