Escons en Blanc te data de caducitat?

Sí. Escons en Blanc ha iniciat un procés que culmina necessàriament amb una modificació de la llei electoral en la qual quedi plasmat un tipus de vot que reflecteixi l’opinió de la ciutadania crítica, en forma d’escons buits.

Suggerim que aquest efecte hauria de ser exercit pel vot en blanc, ja que és ja, per llei, un vot vàlid que reflecteix la disconformitat amb la resta de les candidatures, però podria tractar-se de qualsevol vot específic a aquest efecte.

Aquest dia, Escons en Blanc es dissoldrà en deixar de tenir sentit la nostra existència.

El nostre desig haver iniciat un procés que culmini amb una necessària modificació de la llei electoral, en el sentit que es reconegui el dret de l’electorat a fer ús d’una mena de vot específic i exclusiu pensat per a tota aquella ciutadania demòcrata que, descontenta amb la labor dels seus/seves representants, no trobin en cap llista electoral una alternativa que els satisfaci.

Aquest vot hauria de ser computat com el d’una candidatura més i, en cas d’aconseguir alguna representació, aquesta es materialitzaria en forma d’escons buits. El partit Escons en Blanc s’auto-dissoldrà quan aquest objectiu s’hagi aconseguit.